Invidividuální programy pro děti nebo celé rodiny

Naučit se přijímat informace i jinak než prostřednictvím pěti smyslových orgánů je pro život nesmírně důležité. Pokud si Vaše dítě tuto schopnost rozvine a vytříbí, získá velmi hodnotného neviditelného poradce k řešení všech životních situací a k přijímání správných rozhodnutí. A to nejen při hledání ztracených školních pomůcek a sešitů, ale také při životně důležitých rozhodnutích, při volbě školy, povolání, životního partnera a podobně. Více o metodě učení 

Unikátní metoda rozvoje intuice dětí a nahlédnutí do duše dítěte skrze vnitřní obrazy s aktivním zapojením rodičů.
Tento kurz je vhodný pro děti od 15ti let, které absolvovaly základní kurz. V kurzu jsou hlubší meditace a čištění každé jedné čakry zvlášť.
Pokud vaše dítě potřebuje individuální přístup z různých důvodů, spolu se domluvíme, co byste si přáli řešit. Časově se taktéž domluvíme.