Celoroční kurzy

Naučit se přijímat informace i jinak než prostřednictvím pěti smyslových orgánů je pro život nesmírně důležité. Pokud si člověk tuto schopnost rozvine a vytříbí, získá velmi hodnotného neviditelného poradce k řešení všech životních situací a k přijímání správných rozhodnutí - při volbě školy, povolání, životního partnera, karierního směru apod.

1.ročník Školy intuice - průběh od září do června

Již přijímáme závazné objednávky na místa v kurzech

pro RODIČE S DĚTMI 7-12 let

1.ročník Školy intuice
Koncept nového vzdělávání dětí spolu s rodiči, seberozvoj, sebepoznání a sebeuvědomování. Rozvoj mozkové kapacity a intuitivního vnímání. Kurz je celoroční.

pro DĚTI 8-12 let

1.ročník Školy intuice
Koncept nového vzdělávání dětí v oblasti seberozvoje, sebepoznání a sebeuvědomování. Rozvoj mozkové kapacity a intuitivního vnímání. Kurz je celoroční.

pro DOSPĚLÉ A TEEN OD 15 let

1.ročník Śkoly intuice
Kurz rozšiřování vědomí a práce s intuicí pro dospělé - seberozvoj, sebepoznávání a sebeuvědomování. Rozvoj mozkové kapacity a intuitivního vnímání. Kurz je celoroční.

Vyšší ročníky Školy intuice - průběh od září do června

Už můžete děti, které absolvovali náš 1.ročník, přihlašovat do 2.ročníku.

Průběžný kurz po celý rok - přihlašování kdykoliv

pro DĚTI 8-12 let

Kurz na prohloubení dovedností pro absolventy našich nebo cizích kurzů
Společně se scházíme a hrajeme si, abychom si udržovali širší vědomí, intuici a zlepšovali své mimosmyslové vnímání. Kurz probíhá po celý rok 1x měsíčně.