Nové lokality a termíny u 2 denních kurzů můžete si rezervovat místa. 

Celoroční kurzy ( 3 ročníky)

Naučit se přijímat informace i jinak než prostřednictvím pěti smyslových orgánů je pro život nesmírně důležité. Pokud si člověk tuto schopnost rozvine a vytříbí, získá velmi hodnotného neviditelného poradce k řešení všech životních situací a k přijímání správných rozhodnutí - při volbě školy, povolání, životního partnera, karierního směru apod.

1.ročník  - základní kurz
pro DĚTI od 7 let a RODIČE

Rozvoj intutivního vnímání se stává pro náš život čím dál tím významnější. Poznejte svět, který se ukrývá za naší myslí a naučte se vědomě přepínat mezi racionálním myšlením a vnímáním a důležitosti propojení obou mozkových hemisfér. Pomozte sobě i dětem otevírat náš přirozený potenciál a vědomě ho udržovat.   

To mě zajímá

2.ročník - pokročilý kurz pro absolventy
( DĚTI A RODIČE )

Zaměřte se na vědomou tvorbu vlastní reality. Uvědomujte si své myšlenky a svou energii. Co vysíláte do vesmíru, to se vám také vrací.
Zákon rezonance, vibrace, frekvence a přitažlivosti řídí celý náš život, ať na vědomé, či nevědomé úrovni. Život se může ubírat přesně takovým směrem, jakým si přejeme. Pojďme se stát vědomými tvůrci svého života. 

To mě zajímá

3.ročník - pokročilý kurz pro absolventy
( DĚTI A RODIČE )

Kdo jsi a proč tu jsi? Poznej sám sebe a pochop, proč si tvá duše vybrala právě tento život. Jaké jsou strategie a podoby tvého ega. Jak funguje prána a energetické léčení. Jak ještě hlouběji pracovat se svou myslí, emocemi, energií, tělem a jak ještě více utišit svou mysl. Pojďme ještě více do hloubky poznávat, jaký je smysl našeho života. 

To mě zajímá

společně tvoříme Nový svět