fbpx

Rezervace do ročníku 2024/2025 zahájena: pro děti a rodiče >>  jen pro dospělé >>

Celoroční kurz - 1.ročník pro DOSPĚLÉ (od 15 let)

Jedná se o koncept nového vzdělávání dospělých v oblasti seberozvoje, sebepoznávání a sebeuvědomování, zvýšení mozkové kapacity a rozvoje mozkových funkcí, znovuobjevení svojich skrytých schopností a talentů. Rozvoj intuice, vnitřní síly a dalších mimosmyslových dovedností. Učíme ve skupinkách 12 účastníků.

Kdo mi v životě napovídá

Kdo mi to vlastně v životě napovídá? Kdo mi ukazuje cestu? Jsou všechna má rozhodnutí pro mě ta nejlepší? Z jaké podstaty se rozhoduji? Na kurzu se budeme učit jaký je to pocit, když za většinou našich rozhodnutí stojí racionální mysl a jaký je to pocit, když se můžeme rozhodovat na základě našeho vnímání. Zažijete to na vlastních prožitcích. 

Jak se intuice projevuje

Intutivní vnímání a jeho vedení je naší zcela přirozenou součástí. Je to taková řeč naší duše.  Během vývoje lidstva však toto intuitivní vedení bylo odsunuto do pozadí a na vrchol bylo pozvednuto racionální myšlení a hodnocení. Nyní nás to začíná vracet zpátky do naší přirozenosti intuitivního vnímání a vnitřního vedení. 

Vnímání vnitřní pravdy

Žijeme ve světě velkého množství informací, máme mnoho přílěžitostí, sousty různých směrů, kudy se vidat. Ale jaká je ta má cesta? Je informace, kterou mi dotyčná osoba sděluje pro mě pravdivá? Kdo a nebo co rozhoduje o tom, zda ta či ona informace je pro mě pravdivá? A co vlastně znamená pravda? Jak se pravda projevuje? 

POPIS KURZU

Kurz je složen z 9 lekcí v trvání 2,5 hodiny 1x měsíčně. Na jednotlivých setkáních se věnujeme různým tématům - uvědoměním, díky kterým  postupně pochopíme fungování našeho mozku, mysli a energie okolo nás a v nás. Učíme se žít originálněji a kreativněji. Uvědomíme si, že naše realita je v našich vlastních rukách, že si sami rozhodujeme, jak budeme žít a jak se budeme cítit. Stáváme se opravdovým TVŮRCEM vlastního života a učíme se to nejdůležitější - věřit vlastním pocitům. Na lekcích se stanete na chvíli zase malými dětmi a to hlavně proto, že při hrách a cvičeních se budete nacházet převážně ve své pravé mozkové hemisféře. A co je důležitější, vše se budete učit sami na sobě a to potom můžete přenášet do svého každoděního života. 

V každé lekci si vzájemně sdílíme své dosavadní životní zkušenosti k tématu, hrajeme hry propojující hemisféry, meditujeme, cvičíme vidění v masce a další mimosmyslové dovednosti. Učíme se vnímat, odpojovat svou racionální mysl a přecházet do vnímání. Dostáváte balíček na svůj domáci trénink – barvy, kelímky, meditace, světlo blokující brýle a diář pokroků.

PROČ TENTO KURZ? 

Darujte si ten nejkrásnější dárek a tím je uvědomění, prožitek a pochopení, kdo řídí naší cestu životem a že za naší běžnou racionální myslí se nachází další, mnohem větší, širší svět poznání a tím je svět vyššího vnímání. Naučíme se vědomě přepínat z rozumové části mysli do vnímání a jak je to pro nás v životě důležité a užitečné. Naše mysl se domnívá, že to, co oči nevidí, pro nás neexistuje. Jenže jak se říká: "To nejdůležitější pro náš život je očím neviditelné". Náš duch také dokáže vidět a skrze mysl nám předávat informace. Pojďte to zažít s námi a poznáte další podobně naladěné lidi.

TÉMATA KURZU

 1. Funkce mozku, složení mozku, mozková kapacita a jak je resp. není využívána. Propojování levé a pravé mozkové hemisféry.
 2. Trénink vidění bez očí (v masce) na podporu a rozvoj intuice a vnitřního vnímání pocitů. 
 3. Co je intuice, jak se projevuje, trénink intuice a mimosmyslového vnímání. 
 4. Jak doopravdy funguje svět okolo nás (aura, bilopole, energie a její toky, synchronicity atd.)
 5. Telepatie a vnímání na dálku
 6. Koncentrace, vizualizace, flexibilita, originalita
 7. Práce s emocemi, poznávání emocí a funkce emocí, emoční vzorce
 8. Zaměření pozornosti, síla slov, omezující přesvědčení
 9. Práce s vědomým záměrem, jak tvořit a realizovat záměr, ovlivňování a tvorba reality, afirmace

Trénink intuice a telepatie, mimosmyslového vnímání a jiných skrytých schopností

Techniky na rozvoj kreativity, originality, vizualizace, koncentrace

Vědomé vytváření nových propojení obou hemisfér

Nastartování nových schopností, aktivace dosud málo využívaných center mozku

Množství praktických her, cvičení, meditací

Podpůrné materiály a meditace na domácí trénink

PŘÍNOSY KURZU A JEHO PRŮBĚH

Kurz probíhá diskusní a herní formou, vlastními prožitky a svým jedinečným vnímáním a proto vás bude bavit. Teorie je totiž všude dost, s námi to začnete všechno prožívat. Na kurzu pracujeme v maskách, abychom co nejvíce prohloubili naše vnímání. Meditace, kterými vás budeme provázet jsou hluboké, učí vás vyjít ven ze svého těla, očišťují vaše energetické pole a vrací vás zpátky do srdce. Budeme si stále uvědomovat, jak naše mysl pracuje, jak je možné vědomě přepínat z rozumové části mysli do vnímání a jak je to pro nás v životě důležité, abychom se dokázali pohybovat v intuitivním proudu našeho vedení a v čisté pravdě. Žádná z technik není složitá, jediné co potřebujeme, abychom dokázali vnímat intuitivně, je naše uvědomění, pozorování a vnímání. Pojďme to společně zažít a tyto prožitky budou přesně to, co si z kurzu odnesete do vašeho běžného života pro každodenní použití. 

Racionální mysl x vnímání

Naučíte se přepínat z racionálního myšlení do vnímání a tím se pro vás otevře nový svět intuitivního vedení. Lépe pak pochopíte, kdo a nebo co vám v životě napovídá.

Co je za naší běžnou myslí

Rozšíří se Vaše obzory a zboří se některá přesvědčení, o tom, jak náš svět funguje. Pochopíte, jak omezené je naše běžné vidění světa a co za skrytý potenciál v sobě všichni lidé ukrýváme. Ukážeme si, jak se vytváří realita.

Sebe-uvědomění

Uvědomíte si nejčastější destruktivní programy v mezilidské komunikaci, toky destruktivní energie mezi lidmi a vylepšíte kvalitu života sobě a potažmo celé rodině.

Komunita podobně naladěných lidí

Vytváříme komunitu, kde poznáte podobně naladěné lidi s možností navázat nová přátelství. Ve skupině se účastníci vzájemně podporují a dochází k dalším inspiracím od lektora nebo v naší komunikační skupině na Facebooku. Můžete zde otevřeně diskutovat o hlubších tématech, svých pocitech, plánech a vizích. 

Tyto přínosy nejsou všechny přínosy, které pro vás kurz může přinést, jsou to jen hlavní oblasti. Míra získaných přínosů je přímo úměrná otevřenosti Vaší mysli a otevření se novému poznání.

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ

Pro psychicky i fyzicky zdravé dospělé osoby resp. teenagery od 15ti let - a to jak ženy,  tak i muže. Pokud máte otázky k vhodnosti kurzu, rádi Vaší situaci prodiskutujeme na +420 731 644 260. 

UPOZORNĚNÍ: 

Otevření intuitivního vidění (tzv. vidění bez očí) je individuální záležitostí a otevírá se jen malému procentu dospělých lidí. Otevření vidění v masce není vůbec to nejdůležitější, nicméně trénink této dovednosti je brána k rychlejšímu rozvoji našich mimosmyslových dovedností. Zpravidla se otevře vidění dětem do 10ti let a starším osobám už se otevírá rovnou intutivní vnímání.

ZAJÍMAVOST PRO ZÁJEMCE O DLOUHODOBÝ ROZVOJ VĚDOMÍ

Náš 1. ročník je hravý kurz, který rozšiřuje obzory. Z osobní zkušenosti však víme, že cesta rozvoje vědomí je na mnohem delší dobu než je rok a proto po absolvování tohoto kurzu máte možnost pokračovat do 2. ročníku, který jde více do hloubky a je zaměřený hlavně na tvorbu vlastní reality a zhmotňování záměrů. Druhý ročník je tedy více praktický. Po absolvování druhého můžete pokračovat do 3.ročníku, který jde ještě více do hloubky a zabývá se egem,  egostrategiemi a dalšími složkami naší bytosti. Máte rádi nové poznání? Tak s námi se máte na co těšit 🙂

JAK KURZ VNÍMAJÍ NAŠI NOVÍ INTUITIVCI: 

Mohu jen doporučit. Absolvovali jsme první ročník se třemi dětmi. A jsme nadšení a určitě budeme pokračovat v dalším ročníku. Dětem se otevřelo Třetí oko, kdy s maskou na očích četly. To je bavilo moc, ale ještě větší dopad cítím v tom, jak mnohem více začaly vnímat a hlavně komunikovat svoje emoce a díky zvýšené intuici se lépe rozhodují. Největší radost mám z toho, že pozoruji, že absolvování kurzu mělo pozitivní vliv na fungování celé naší rodiny. Dokážeme spolu lépe komunikovat a sdělovat si svoje emoce, pocity a potřeby. Ráda bych touto cestou poděkovala naší lektorce Gabriele Míkové za její báječný přístup k dětem i rodičům, za její připravenost na každou lekci a její empatii k potřebám dětí.
Jaroslava a děti Péťa 9 let, Matěj 8 let a Alicka 7 let
Škola intuice a věci s tím spojené mohou být pro většinu z nás vnímány jako něco z "jiného" světa. Opravdu to tak může působit. Při absolvování tohoto kurzu ale zjistíte, že tento jiný svět se nachází všude kolem nás. Kurz jsme absolvovali v Židlochovicích a můžeme jej doporučit každému, kdo má pocit, že dětem a vlastně i celé rodině, může dát do života něco navíc, co se zatím ve škole nenaučí. Na kurzu s dětmi postupně objevíte, že hranice jejich schopností téměř neexistují, a že sebe a svět okolo nás mohou vnímat a tvořit mnohem zajímavějším způsobem. U dětí vidíme větší odvahu zkoušet nové věci, tvořit, lepší a sebevědomější komunikace s ostatními. Přál bych si, aby podobné věci mohly vyzkoušet a zažít všechny děti i jejich rodiče. Svět by pak mohl být pro nás všechny mnohem zajímavějším a přirozenějším místem pro život.
Martin a syn Tomáš 9let
Školu intuice mohu jen doporučit. Úžasné, milé a vstřícné lektorky, dokonalý koncept. Syn ( 9 let ) prošel 1.ročníkem a zvýšil si sebedůvěru, zlepšil paměť a komunikaci, a našel stejně smýšlející kamarády. Je to skvělé pro děti, rodiče, ale prospívá i celkově vztahům v rodině i mimo ni. Kdybych mohla, dám tento projekt jako povinný předmět ve škole
Katka a syn Alex 9 let

Přihlašování na kurz - 1.ročník pro DOSPĚLÉ ( SI1DOS - 2024/2025 )

MÁTE JAKÉKOLIV OTÁZKY KE KURZU NEBO PŘIHLÁŠOVÁNÍ?
Zavolejte na +420 731 644 260, pokud nezvedneme, zavoláme nazpět.

CENÍK:

9 950 Kč
Cena zahrnuje veškeré pomůcky na výuku, které budou Vaše.

Platbu za kurz je možné uhradit jednorázově nebo splátkově rozdělenou na 2 části s celkovou cenou navýšenou o 300 Kč za osobu. Výslednou cenu rozdělenou na 2 části vám zobrazí objednávkový formulář. Druhá část je splatná v lednu 2025.

LOKALITY A REZERVACE:

Na mapě najdete místa konání kurzu a po rozkliknutí konkrétního bodu se vám zobrazí podrobnosti tohoto místa.
Dole pod mapou najdete katalogový přehled všech míst a jejich časů >>
Pro vytvoření závazné objednávky místa na kurzu přejděte prosím na objednávkový formulář >> 

Pokud jsou uvedené města daleko od vás, i tak nám pošlete nezávaznou přihlášku >>, abychom o vás věděli při plánování dalších lokalit, kde kurz otevřít :-). 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  A DŮVODY PRO NEZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU:  

 • Kurz se koná příliš daleko od Vás a chcete, abychom o Vás věděli pro příští rok.
 • Zatím neznáte svůj týdenní harmonogram od září a chcete s objednávkou počkat .
 • Kurz ve vybraném městě už má naplněnou kapacitu a chcete se nahlásit jako náhradník nebo do případné další skupiny. 
 • Máte o kurz zájem, ale potřebujete si účast ještě promyslet.

Odešlete nám kontaktní formulář, abychom o Vás věděli a mohli Vás dále informovat :

PŘEHLED MÍST, ČASŮ A TERMÍNŮ KONÁNÍ KURZU
pro rok 2024/2025: 

Princip náhrad: Pokud se nebudete moct zúčastnit některé lekce v domovském místě, můžete využít pro tuto lekci jakékoliv jiné místo ve stejném měsíci.

Praha 21 - Újezd nad Lesy

Oplanská 2614 / lektorka: Gábina Míková
Termíny: 8.10., 12.11., 10.12., 7.1., 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6.
úterý 16:00 - 18:30

Praha 10 - Strašnice

Na výhledech 1234/8, lektorka: Martina Větrovcová
Termíny: 14.10, 18.11., 16.12., 13.1., 10.2., 17.3., 14.4., 19.5., 16.6.
pondělí 14.30 - 17:00

Poděbrady

Labská ul. 96/14 , lektorka: Martina Větrovcová
Termíny: 10.10., 14.11., 19.12., 16.1., 13.2., 20.3.,18.4., 22.5., 19.6.
čtvrtek 18:00 - 20:30

Ostrava

Vítězná 1271/20, lektorka: Vendula Ulrichová
Termíny: 7.10., 11.11., 2.12., 20.1., 10.2., 17.3., 7.4., 12.5., 2.6.
pondělí 16:00 - 18:30

Blučina u Brna

Blučina u Brna, lektorka: Marcela Vašíčková
Termíny: 9.10., 6.11., 11.12., 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 21.5., 11.6.
středa 15:00 - 17:30

Litomyšl

Fügnerova 609 / lektorka: Kateřina Švandová
Termíny: 1.10., 5.11., 3.12., 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.
úterý 16:00 - 18:30

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO ZÁVAZNOU REZERVACI MÍSTA: 

 • Pokud jste u nás již registrovaní emailem, tak do pole email zadávejte prosím ideálně tento komunikační email
  ( komunikace k objednávanému kurzu bude probíhat na email resp. mobil zadaný nyní v objednávce). 
 • Položku vyberte prosím podle Vámi zvolené kombinace místo - čas - lektor 
  ( pokud je položka přeškrtnutá, kurz má naplněnou kapacitu a proto vyplňte prosím tento kontaktní formulář >>
 • Počet položek (míst) zadejte podle počtu přihlašovaných účastníků. 
 • Tlačítkem ,,Koupit na splátky´´ si přepnete na možnost úhrady kurzu na 2 části a formulář Vám přepočítá splátkovou cenu.
 • Informace k nákupování a popis ovládání formuláře najdete na stránce Jak objednávat a nakupovat >>

Neviditelné elementy

Pro pokračující zájem objednávky přijímáme až do 18.9.2023 do 12:00 hod., tedy ještě:
MÁTE JAKÉKOLIV OTÁZKY KE KURZU NEBO PŘIHLÁŠOVÁNÍ?
Zavolejte na +420 731 644 260, pokud nezvedneme, zavoláme nazpět.

CENA KURZU ( 9 LEKCÍ ):
9 950 Kč
Cena zahrnuje veškeré pomůcky na výuku, které budou vaše.

ORGANIZACE PŘIHLÁŠEK A OTEVÍRÁNÍ KURZU pro školní rok 2024/2025:
Aktuálně přijímáme nezávazné přihlášky do ročníku, který začíná v říjnu 2024 a trvá do června 2025. Nezávaznou přihláškou získáte přednostní informovanost o vypsaných termínech a časech nebo zcela nově přidávaných místech konání. Organizační podrobnosti k otevírání kurzu obdržíte emailem po vyplnění tohoto registračního formuláře >> 

MAPA MÍST KONÁNÍ KURZU v školím roce 2024/25:
Na mapě najdete předběžný seznam míst konání kurzu. Finální seznam s přesnými adresami seminářových míst bude zveřejněn později. Pokud jsou uvedené města daleko od vás, i tak nám pošlete nezávaznou přihlášku. Pokud se sejde více přihlášek pro stejnou lokalitu zapracujeme na tom, abychom tam kurz také otevřeli :-). 

NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ
Zaregistrujte se a my Vás budeme informovat ohledně průběhu otevírání kurzu.
Stisknutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři na účely zasílání tipů a rad od Školy intuice s.r.o. ze světa vzdělávání a osobního rozvoje dětí a dospělých. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Zde najdete naše zásady zpracování osobních údajů.