fbpx

Rezervace do ročníku 2024/2025 zahájena: pro děti a rodiče >>  jen pro dospělé >>

Jak se účíme? 

Ve Škole intuice jsme se rozhodli pro děti připravit řadu seminářů, které mají za úkol nejen probudit zájem o rozvoj intuice, ale přímo aktivovat dosud málo využívaná centra jejich mozku a rozvíjet vlastnosti, které byly donedávna považovány za nadstandardní či paranormální.

Metodiku čerpáme od ruských vědců a mexické metody Noé Espeóna, kteří mají tato témata rozvinuté a zpracované nejvíce na světě. Na našich seminářích budeme učit Vaše dítě poslouchat jemné informace, které mu přináší intuice, budeme ho učit vidět bez použití očí, rozumět energetickým pochodům v člověku a v přírodě a učit je komunikovat beze slov s lidmi a vší živou i neživou přírodou.

Po našich seminářích může Vaše dítě vidět bez použití očí

Ve věku do 10ti let se otevře vidění s velmi vysokou pravděpodobností, nad 10 let je to individuální záležitost. Otevře tím kanál pro přijímání mimosmyslových informací (tedy takových, které nejsou přijaty 5ti smysly). Tato schopnost se bude postupným tréninkem u dítěte rozvíjet. Dítě si bude více důvěřovat, bude umět správně vyhodnotit situace, získá větší sebejistotu v životě. Tréninkem se bude zlepšovat práce pravé mozkové hemisféry, a tím se vybalancují obě hemisféry. I přes to, že se dítěti neotevře toto vidění, je schopné začít vnímat 6.smyslem a umět vyhodnocovat informace k němu přicházející jako pravdivé,či nepravdivé a jeho citlivost na příjmané informace se zvýší. Otevření vidění je jen cesta k rychlejšímu rozšíření vědomí a příjmání informací z informačního pole, není to tedy to nejdůležitější. 

V naší společnosti a zejména v klasické škole se učíme používat a podporovat hlavně levou hemisféru našeho mozku. Na tu pravou častokrát zapomínáme a díky tomu často nerozumíme sobě samým a signálům našeho těla. Díky oboum hemisférám v nás fungují dva, říkejme jim „mechanici“. Jeden analytik a druhý intuitivec, dvě síly, které se nám snaží koordinovat život. Rovněž víme, že tyto dvě síly nebo hemisféry jsou v komplementárním vztahu a navzájem se doplňují.

Jak fungují 2 hemisféry mozku

Levá hemisféra je ten analytik v nás. Řídí naši logiku, zdůvodňování, analytické myšlení a ovládá naši schopnost vyjádřit se pomocí jazyka, je racionální a přísně organizovaná.

Pravá hemisféra, je kreativní polovina a hraje důležitou roli v pochopení emocí. Je iracionální, intuitivní, hudební, fantazijní, ...

Je třeba, abychom náš mozek dostali do rovnováhy, a to rozvíjením své intuice, tvořivosti, vizualizace, meditace apod. Tím, že se mozkové funkce dítěte zharmonizují, zrovnovážní se i jeho chování. Hyperaktivní dítě se uklidní, naopak pasivní dítě se stává aktivnějším.

Tato práce přinese Vám a Vašemu dítěti spoustu pozitivního a zároveň zábavného...

Lidský mozek obsahuje centrum, které je schopno získávat informace přímo, obcházením smyslových orgánů. Toto místo se nazývá Centrum zpracování informací. Toto centrum je vždy v pasivním stavu a nehraje aktivní roli při poskytování informací. Základní domněnkou je, že je nesmírně důležité toto centrum aktivovat a zahrnout jej do procesu získávání informací, a to z důvodu, že tyto informace jsou přesné a úplné. Když budeme mít takové informace, přestaneme dělat nesprávná rozhodnutí.

Na našich kurzech je důležité odbourat psychologické bariéry a zbavit se předsudku o tom, že informace o světě lze získat pouze prostřednictvím přístupných pěti smyslů. Je třeba zbavit se naučených přesvědčení a naučit mozek, aby přestal kontrolovat proces přijímání informací. 

Smyslem celého úsilí však není jen vidět bez očí, ale začít získávat inforamce prostřednictvím nových kanálů, naučit se jim věřit a umět se na ně spolehnout. Otevření "vidění bez očí" je jen první krok na cestě za rozvinutou intuicí. Aktivujeme jím centrum v mozku, které přijímá informace mimosmyslově. Proto mnohá z cvičení, které v naší škole s dětmi děláme, nerozvíjejí přímo jen intuitivní vidění, ale zlepšují intuitivní vnímání, proto i pro děti a dospívající, kterým se vidění neotevře je kurz velmi přínosný. Učí se vnímat a rozumět informacím přicházejících z okolí. Některá cvičení dělá dítě s maskou a jiná bez masky.

Naše zjemňování vůči světu je krásný proces rozvoje naší osobnosti a rozzáření našeho vnitřního světla, kterým pak pozitivním způsobem ovlivňujeme své okolí. Získáváme nadhled nad věcmi a děním kolem nás, prociťujeme vděčnost za svůj život a lásku vůči světu a stvoření.Potom budou z nás a našich dětí harmonické osobnosti... budeme umět vyhodnotit životní situace a správně v nich reagovat, budeme si užívat i těch podnětů ze života, které jsme dosud nevnímali.

Aktivováním intuitivního vnímání však proces rozvoje Vašeho dítěte v této oblasti nekončí. Je třeba dále trénovat aktivovaná centra, protože, jak jistě víte, lidský mozek je plastický a naplno využívá ty schopnosti, které rozvíjíme, naopak zanikají schopnosti, kterým se nevěnujeme. Za tímto účelem jsme připravili kontinuální vzdělávání pro děti a teenagery v oblasti rozvoje intuice, pravé mozkové hemisféry a vědomé tvorby života. Doporučujeme získat pravidelný návyk tréninku mozku právě díky pravidelným setkáním ve Škole intuice.

ŠKOLA INTUICE není jen další zájmový kroužek. V naší škole vznikají nová přátelství podobně smýšlejících lidí a umožňuje pravidelné setkávání dětí nové doby a to s možností postupu do dalších připravovaných ročníků. Není to jen růst dětí, ale i rodičů a nás lektorů. 

e-book zdarma:

Život na 8 %

Praktická příručka pro rodiče, jak umožnit svému dítěti využívat jeho plný potenciál.