Reference

Děkujeme všem rodičům za jejich důvěru, svou referenci a zkušenost s našimi kurzy i individuálním přístupem.

Hanka B., maminka od Haničky (10 let)

Jsme kompletní a normálně fungující rodina. Hanička neměla před zahájením kurzu důvěru sama v sebe. Přes ujišťování, že věci zvládne dobře sama, měla často tendence se podceňovat, měla pocit, že věci sama nezvládá dobře. Měla pocit, že doma i ve škole, cokoliv udělá, nebude dostatečné. Výsledky ve škole nebyly úplně dobré. Dlouhou dobu měla strach usínat sama bez přítomnosti nás - rodičů. Někdy měla i strach jít do školy, přestože jsme byli přesvědčeni, že nemá školu úplně špatnou. Neměla dostatečnou víru v sama sebe.

Během kurzu - asi po třetí lekci - začala nabývat ztracené sebevědomí. Začala si uvědomovat vlastní integritu a význam její práce doma i ve škole, obecně ve společnosti. Začala si uvědomovat, že není podstatné, jak věci dělá, ale že je dělá a proč je má dělat. Zjistila, že není důvod si nevěřit, že je důležitější to, jak věci udělá ona sama, podle svého, podle jejího nejlepšího vědomí a svědomí než to, jak vypadají pro ostatní a jak je ostatní hodnotí. To platí i pro nás, rodiče.

Během kurzu se naučila meditovat, čistit si svůj vlastní svět, který byl často ovlivněn představami nás dospělých - rodičů. Naučila se v sobě utřídit myšlenky a emoce. Začala vidět ve tmě brýlí barvy a tvary, což bylo pro nás doslova šokující. Opravdu toho lze dosáhnout. Je to pro nás dospělé něco zcela nepochopitelného.

Také  se zlepšilo učení a známky v matematice. Její myšlení začalo být více analytické. Učení nebere jako povinnost, ale jako osobní výzvu; ke zlepšení sama sebe.

Během kurzu se její sebedůvěra naprosto změnila. Začala přistupovat k věcem zodpovědně, například ke školním povinnostem. Začala si sama uvědomovat, že ONA SAMA musí vynaložit úsilí, aby se zlepšila, že je to pouze na ní a na nikom jiném. Zatímco dřív si nevěřila a školy se bála, během absolvování kurzu se tato nedostatečná sebedůvěra změnila v sebedůvěru. Je pevnější a sama sobě stálejší. To se týká i usínání bez nás - rodičů. Přestala se bát být sama - bez nás.

Pro nás, pro rodiče, měl kurz obrovský přínos. Po každé absolvované hodině jsme obdrželi doporučení, kterými jsme se začali řídit. Týkají se zejména pochopení dcery, toho, jak významné je poslouchat a vnímat její pocity, touhy a přání, naučili jsme se věnovat pozornost i menším věcem, které nám sděluje. Často jsme je přehlíželi z důvodu nedostatku času. Pochopili jsme, že velké věci se skládají z velkého množství malých věcí a ještě menších věcí a pokud přehlédneme nechtěně ty nejmenší z nich, můžeme sami zavinit to, že nedojde k realizaci věcí větších a i těch největších. Je to začarovaný kruh. Jenom my sami můžeme ovlivnit důstojný a nenarušený rozvoj našich dětí v silné osobnosti, které vědí, co sami od sebe očekávají do budoucna.

Hanka B.


Honzík 8,5 let byl před kurzem velmi živý, tvrdohlavý a někdy dost vzteklý kluk, kterému nejspíš chyběly pevné hranice a důsledné dodržování pravidel a povinností. Jinak je úžasný, má velké sebevědomí, trpělivost, rád tvoří, maluje, staví a vyrábí. Má skvělé nápady, rád se směje a dělá legraci, ale někdy provokuje ostatní a zkouší svoje hranice. 

První změny byly vidět během druhého týdne, kdy jsme na základě doporučení změnili komunikaci, reakce při neshodách a domlouvání. Dále jsme postupně zavedli denní rozvrh s jasnými pravidly a snažili se více dbát na jejich plnění. Honzík se zklidnil, začínal si uvědomovat svoje povinnosti a nastavené hranice. Bylo méně neshod a vztekání, zato více povídání a pochopení obou stran.

Honzík je více klidnější, dokáže si říct, co potřebuje a chce, cítí více zodpovědnosti za svoje chování, lépe si uvědomuje, co je vhodné a co si může dovolit. Hodně se zlepšilo vzájemné domlouvání, kde je více upřímnosti a pochopení. V kurzu jsme našli inspiraci na zajímavá témata k povídání. Díky vidění máme další společnou zábavu, kterou si skvěle užíváme a pomáhá nám poznat lépe sami sebe.

Moc děkujeme Gábině za milý přístup, laskavé vedení a úžasnou motivaci. Na všech hodinách byla milá, usměvavá a trpělivá, dokázala děti povzbudit a hezky ocenit. Děti se na setkání těšily a užívaly si hravé učení se spoustou hraček a her a po lekcích zářily nadšením a spokojeností. Konzultace byly velmi zajímavé, nabité informacemi a doporučeními, které paní lektorka uměla dobře vysvětlit a uvést příklad pro lepší pochopení. Vše mi krásně popsala a poradila i další tipy ze svých zkušeností. Mohla jsem sdílet svoje zážitky s dětmi a úspěchy.

Kurz je velmi zajímavý. Rodičům otevírá nové pohledy, dává inspiraci a doporučení, jak zlepšit vzájemné vztahy v rodině a posiluje komunikace a respekt. Dětem pomáhá objevit jejich schopnosti, dodat sebedůvěru a posílit intuici. Je dobře sestaven a dávám možnost dělat postupné, trvalé změny. Celý kurz byl pro naši rodinu velkým přínosem a dal nám nový směr a energii. Moc vám děkujeme. 🙂 

Petra R.


Tadeáš 10 let. 
Stav před začátkem kurzu: Polevení ve školních aktivitách, diagnostikované ADHD, rivalita mezi Tadeášem a jeho bratrem, výbušné chování, hyperaktivita, sladkosti.

Stav na konci kurzu: Tadeáš je sebevědomější, lepší chování mezi sourozenci (kupují si dárečky, samy od sebe se dělí o něco dobrého ) , lepší stravovací návyky, zlepšení školních výsledků, především v angličtině, ve které poslední dobou dost plaval, vcitění se do druhých. Více sám od sebe doma pomáhá. Je průbojnější, nebojí se zastat se kamaráda

Doporučili byste kurz: Tento kurz doporučuji všemi deseti. Nejen že rodiče dostanou jednoduchý návod k nitru svého dítěte ale pozitivní vliv celý kurz má nejen na dítě, ale na celou rodinu. Lektorka Gabriela je velmi citlivá, empatická , šikovná. S Tadeášem umí komunikovat tak, že ho to baví a na každou lekci se moc těšil.


Davidovi je 11 let, je úžasný, skvělý kluk s upřímným srdcem, který se rád směje a hraje si. Jen komunikace je někdy obtížná, neboť od mala se těžko soustředí a v jeho chování se projevují prvky autistického spektra, které jsou provázeny výbuchy vzteku, křičení, bouchání. Dále je potíž v sociální oblasti, kdy nedokáže pochopit vhodné chování a pocity ostatních.

Změny byly znatelné během 2-3 týdne, kdy jsme zavedli denní rozvrh s jasnými pravidly a snažili se více dbát na jejich plnění. Díky intuitivnímu vidění byl David více klidnější, spokojenější, snažil se více komunikovat, věděl, co má doma udělat a kdy má svůj čas na hraní.

Na konci kurzu vnímám celkově více klidu, pohody, zlepšení v domlouvání a hledání společného řešení. David si dokáže lépe říct, co chce a potřebuje. Při dělání úkolů se lépe soustředí a více si věří, že to zvládne.

Kurz je velmi zajímavý. Rodičům otevírá nové pohledy, dává inspiraci a doporučení, jak zlepšit vzájemné vztahy v rodině a posiluje komunikace a respekt. Dětem pomáhá objevit jejich schopnosti, dodat sebedůvěru a posílit intuici. Je dobře sestaven a dávám možnost dělat postupné změny. Celý kurz byl pro naši rodinu velkým přínosem. Moc vám všem děkujeme. 🙂

Moc děkujeme Gábině za skvělý přístup, laskavé vedení a úžasnou motivaci. Na všech hodinách byla milá, usměvavá a trpělivá, dokázala děti povzbudit a hezky ocenit. Děti se na setkání těšily a užívaly si hravé učení se spoustou hraček a her. Po lekcích zářily nadšením a spokojeností. Konzultace byly velmi zajímavé, nabité informacemi a doporučeními, které paní lektorka uměla dobře vysvětlit nebo uvést příklad pro lepší pochopení. Vše mi krásně popsala a poradila mi další tipy ze svých zkušeností. Mohla jsem sdílet i svoje zážitky s dětmi a úspěchy. Moc ji děkuji.


D.L. 11 let
Můj syn je fajn kluk a ani před kurzem jsme neřešili žádné vážně problémy či komplikace. Chci mu pomoci vyrůst a dospět v muže, sebevědomého, celistvého, laskavého, plného lásky a vědomi vlastní hodnoty, bez komplexu či zbytečných traumat tak, aby byl kvalitní člověk s využitím vlastního poslání. 

Některé dílčí změny jsem začala pozorovat kolem páté lekce... jedna se o jemné a příjemné změny či prohloubení především týkající se vztahu se synem, důvěry, komunikace. Osobně k němu pociťuji obrovskou lásku a náklonnost jako k bytosti. 
Velmi se nám prohloubilo vzájemně pouto, pochopení, spolupráce. U syna pozoruji pozitivní změnu v rámci samostatnosti a především v tom, ze si nevymyslí zástupné věci, ale umí pojmenovat pravdu a s klidem reaguje bez " naštvaní se". 

Gabriela je z mého úhlu pohledu obdivuhodná, vědomá, laskavá a upřímná žena, se kterou mi bylo velkou radosti spolupracovat. Je patrna zkušenost i otevřeny, klidný a milý přístup. Syn se na lekce těšil a jezdil k ni velmi rad. Je to lektorka na svém místě a každému účastníkovi bych přála takové požehnání. 

Kurz je z mé zkušenosti úžasná investice do budoucího života dítěte. Pro mě je možnost sblížení , prohloubení a utužení vztahu i vzájemně důvěry velmi důležitá a tento kurz očekávání překonal. Vědomi toho, ze můžeme i díky tomuto kurzu pomoci dítěti stát se kvalitní lidskou bytosti, je úžasné. Doporučuji ze srdce. 


Dceři je 10 let a odmalička měla problémy s usínáním ve své postýlce. Léta přesvědčování, přemlouvání a diskusí, bylinkové čaje, homeopatika, návštěvy drahé psycholožky bez výsledku, pokaždé stejný špatný výsledek. Nemohli jsme ji vyhodit od nás, srdce nám to nedovolilo. Plakala, nevěřila si, nezvládala to. Takže jsme spali v posteli ve třech. Když byla menší, bylo to v pořádku. Ale čím víc rostla, tím více jsme cítili, že je vše špatně a začalo nám to vadit, přestože ji moc milujeme. Oslovili jsme paní Gábinu Míkovou. A stal se zázrak. Její 2 terapie s naší dcerou přinesly to, co jsme my nedokázali zlomit celých 10 let! Terapie probíhaly v klidu, dcera ze z nich vracela domů šťastná. Objevily se niterné negativní pocity z dětství, o kterých jsme nevěděli ani my, ani si je neuvědomovala dcera. Překvapilo nás, z jaké hloubky její negativní energie pramenila. Děti vnímají svět od útlého dětství úplně jinak, než jsme vůbec tušili.  Po terapii se dcera nebojí usínat u sebe. Je šťastná a pyšná na to, co dokázala. Osamostatnit se. Usínat sama. Nebát se. Nemít strach ze tmy, šera a hlavně samoty. Je to neskutečný pocit a radost, že tato terapie je skutečně jediná účinná věc, která v našem případě pomohla. 
Jsme šťastní a DĚKUJEME! 


Lucka L.

Gábinu jsem navštívila přesně ve chvíli, kdy už jsem si nedokázala sama psychicky pomoci a hledala jsem pomoc kdekoliv hlavně né u lékaře, který mé problémy bude řešit léky. Tím pádem jsem byla moc ráda, že jsem mohla přijít za Gábinou i když jsem nevěděla s čím konkrétně za ní jdu, protože jsem neměla jednotný problém a nevěděla jsem na co se konkrétně soustředit. Mé pocity směřovali spíše k soukromému životu, že si s partnerem nedokážeme porozumět, ale terapií jsme se dostali vlastně úplně jinam. Vrátila jsem se do svých náctiletých let do situace kde vznikl určitý zakořeněný problém, který se semnou táhnul až do současné doby a spojovalo to další problémy. Pocity, které jsem prožívala při terapii byly strašně silné a vůbec jsem nečekala, že se může pocit propojit tak silně s tělem. Bylo to až neuvěřitelné! To co jsem pocítila po terapii bylo jak když ze mě vyrvete závaží a mě se začalo dýchat i přemýšlet lépe. Neuvěřitelně jsem se po tom uklidnila a vyvážila ve svých emočních stavech. A problémy, které jsme na terapii řešila a nedokázala jsem se jim postavit, tak ty už pro mě nebyli problémy. Každým dalším týdnem si uvědomuji jak je to skvělé, že vám může takto někdo pomoci!! A ten pocit té úlevy je k nezaplacení!!!


Filípek 7,5 roku, problémy s nočním buzením. Gábinu jsem oslovila o radu ohledně nočního buzení mého syna, které přišlo náhle po té, co měl nohu v sádře. Do té doby spal v klidu celou noc. Od té doby, co měl sádru, se v noci budil, potřeboval napít, na WC a pak nemohl dlouhé hodiny usnout. Gradovalo to jeho strachem, co noc přinese, a každý večer častop i plakal, že se bojí, že se probudí  a že zase nebude moci usnout. Věděl, že tím budí i ostatní a připadal si špatně, že to nezvládá. Trvalo to 2 měsíce a moje rady nezabíraly. Gábina s Filípkem provedla 2 terapie, které přinesly dobré výsledky. Filípek má ke Gábině velkou důvěru a nyní má už i důvěru v to, že noci probehnou v pořádku. Výslekem příjemných, milých a dětské duši uzpůsobených terapií je, že Filílpek se sice v noci vzbudí, ale hned zase sám usne. Večerů se už nebojí a vše je v pořádku. Gabčo, děkujeme 🙂


e-book zdarma:

Život na 8 %

Praktická příručka pro rodiče, jak umožnit svému dítěti využívat jeho plný potenciál.