CELOROČNÍ ŠKOLA INTUICE  - 1.ročník pro děti od 7(8)-12 let

Jedná se o koncept nového doplňkového vzdělávání dětí v oblasti seberozvoje, sebepoznávání a sebeuvědomování, zvýšení mozkové kapacity a rozvoje mozkových funkcí, znovuobjevení svojich skrytých schopností a talentů. Rozvoj intuice, vnitřní síly a dalších mimosmyslových dovedností. Učíme ve skupinkách max.10 dětí, děti si společně hrají a vzájemně si pomáhají.

Harmonický rozvoj dětí a dospívajích

Integrováním celého mozku, tj rozvojem funkcí pravé mozkové hemisféry a propojováním obou hemisfér velmi účinně napomáháme k celkovému harmonickému rozvoji dítěte. Tím, že se mozkové funkce dítěte zharmonizují, zrovnovážní se i jeho chování a celkové nastavení.  

Rozvoj potenciálu a obou mozkových hemisfér

Cílem naší školy je rozvíjet děti ve směru, kterému se klasické školství nevěnuje. Jde o rozvoj funkcí pravé mozkovej hemisféry, které je v našich školách zatlačené do pozadí. Vytváříme pro děti podmínky a možnosti na obnovu a rozvoj jejich přirozených schopností.

Účinné techniky na rozvoj intuice a funkcí mozku

Techniky, které děti získají naší ŠKOLE INTUICE, jim pomohou ulehčit rozhodování a zvládání situací v běžném životě. Díky informacím a zážitkům získaným na seminářích se děti učí poznávat svoje vnitro, uvedomění si sebe samých a neuvěřitelné možnosti a schopnosti človeka.

POPIS KURZU

Naše škola probíhá formou 2,5 hodinových setkání s dětmi jednou do měsíce. Na jednotlivých setkáních se věnujeme různým tématům, díky kterým děti postupně pochopí fungování našeho mozku, mysli a energie okolo nás a v nás. Učí se žít originálněji a kreativněji. Uvědomí si, že jejich realita je v jejich vlastních rukách, že oni sami rozhodují, jak budou žít a jak se budou cítit. Stávají se TVŮRCEM vlastního života a učí se věřit vlastním pocitům.

Více o tom, jak se učíme si můžete přečíst zde.

PRŮBĚH KURZU:
10 setkání v trvání 2,15 hodiny jednou do měsíce + 15 min s rodiči. Na každé hodině se věnujeme jinému tématu, který pomáhá dětem se více zorinetovat v nových možnostech vnímání.

V hodině si hrajeme, meditujeme, cvičíme vidění bez očí a další mimosmyslové dovednosti. Po každém setkání se sejdeme s rodiči a procházíme praktické úkoly a cvičení dle diářku, které děti na začátku kurzu dostávají. Max. počet účastníků v jedné skupině je 10 dětí.

PRO KOHO JEKURZ VHODNÝ:
Pro děti od věku 7 let do 12ti let, (nejlépe od 2.třídy, kdy děti dokáží držet více pozornost), psychicky a fyzicky zdravé děti. 

TÉMATA CELEOROČNÍ ŠKOLY INTUICE 1.ročník:

 • Propojování levé a pravé hemisféry
 • Trénink intuice
 • Trénink vidění bez očí na podporu intuice
 • AURA – svět okolo nás
 • Telepatie – vnímání na dálku
 • Koncentrace, vizualizace, flexibilita, originalita
 • Práce s emocemi
 • Zaměření pozornosti
 • Práce s vědomým záměrem
 • Tvorba afirmací
 • Meditace

Děti dostávají balíček na začátku školy na domáci trénink – barvy, kelímky, meditace, světlo blokující brýle.

Proč tento kurz? 

Trénink intuice a telepatie, mimosmyslového vnímání a jiných skrytých schopností

Techniky na rozvoj kreativity, originality, vizualizace, koncentrace

Vědomé vytváření nových propojení obou hemisfér

Nastartování nových schopností, aktivace dosud málo využívaných center mozku

Množství praktických her, cvičení, meditací

Podpůrné materiály a meditace na domácí trénink

Nezávazné přihlášení na kurz - 1.ročník

MÁTE OTÁZKY KE KURZU?
Zavolejte na +420 731 644 260 - pokud nezvedneme, zavoláme nazpět.

MÍSTA KONÁNÍ KURZŮ:
1. Praha
- Klánovice
2. Židlochovice u Brna
brzy přidáme další města

TERMÍNY pro 1. ročník 2023/2024
Kurz začíná v září 2023. Aktuálně přijímáme nezávazné přihlášky. Nezávaznou přihláškou získáte přednostní informovanost o vypsaných termínech a městech - podrobnosti obdržíte po vyplnění formuláře. 

TERMÍNY pro 1. ročník 2022/2023
1. Praha - 1x měsíčně ve čtvrtek od 15:15 - 17:45
2. Židlochovice -  1x měsíčně, Pátek od 14:00 - 16:30
( 16.9., 7.10, 11.11.,9.12, 6.1.,10.2.,10.3.,14.4, 12.5.,9.6 )

CENA KURZU:
11 000 Kč / rok (v kurzu jsou zahrnuty pomůcky pro výuku, včetně masky na oči)

Pro přihlášení vyplňte formulář: 

Stisknutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři na účely zasílání tipů a rad od ŠKOLY INTUICE ze světa vzdělávání a osobního rozvoje dětí a dospělých. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Zde najdete naše zásady zpracování osobních údajů.