Kurzy pro děti

Naučit se přijímat informace i jinak než prostřednictvím pěti smyslových orgánů je pro život nesmírně důležité. Pokud si Vaše dítě tuto schopnost rozvine a vytříbí, získá velmi hodnotného neviditelného poradce k řešení všech životních situací a k přijímání správných rozhodnutí. A to nejen při hledání ztracených školních pomůcek a sešitů, ale také při životně důležitých rozhodnutích, při volbě školy, povolání, životního partnera a podobně. Více o metodě učení 

Koncept nového vzdělávání dětí v oblasti seberozvoje, sebepoznání a sebeuvědomování. Rozvoj mozkové kapacity a intuitivního vnímání. Kurz je celoroční.
Jednorázový kurz, kde během několika dnů otevřeme společně bránu k vyššímu vnímání intuice. Naučíme se vidět skrze masku a vnímat svým dalším nově objeveným smyslem.
Unikátní metoda rozvoje intuice dětí a nahlédnutí do duše dítěte skrze vnitřní obrazy s aktivním zapojením rodičů.
Společně se scházíme a hrajeme si, abychom si udržovali širší vědomí, intuici a zlepšovali své mimosmyslové vnímání.
Pokud vaše dítě potřebuje individuální přístup, řešit strachy, posílit sebedůvěru a nevyhovuje Vám žádný z kurzů.